Archive for the ‘ M01-Manusia ’ Category

MODUL 1: Mengenal Diri dan Potensi Kehidupan (Thaqatul Hayawiyah )

Hakikat Kehidupan Manusia

  • Masalah manusia terbit daripada kehendak manusia untuk memenuhi ‘keperluan organik’ dan untuk memuaskan  ‘naluri-naluri’ yang ada.
  • Maka disinilah Islam datang sebagai rahmat kepada sekelian alam dan petunjuk untuk memberikan  cara penyelesaian  yang benar untuk memuaskan semua ‘naluri’ dan memenuhi  segala ‘keperluan organik’.
  • Maka Islam diturunkan bukan sebagai pengikat atau belengu kehidupan tetapi sebagai  penyelesaian  permasalahan manusia (mualajah li masyakil insan).
Advertisements
Advertisements