Archive for the ‘ M02-Islam ’ Category

MODUL 2: Definasi Islam

Islam ialah suatu deen yang diturunkan  oleh Allah swt kepada junjungan mulia Nabi Muhammad saw, untuk mengatur hubungan diantara manusia dengan ‘Pencipta’nya dengan dirinya sendiri dan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan yang menyangkut manusia dengan ‘Pencipta’nya adalah berkaitan dengan akidah dan ibadah, hubungan yang menyangkut permasalahan manusia dengan dirinya pula adalah berkaitan dengan urusan akhlak, makanan dan pakaian manakala hubungan yang berkaitan dengan manusia dengan manusia yang lain  adalah muamalah dan uqubat.

Advertisements
Advertisements