Archive for the ‘ Pra-Muraqazah ’ Category

MODUL 3: Fikrah dan Thariqah

Advertisements

MODUL 2: Definasi Islam

Islam ialah suatu deen yang diturunkan  oleh Allah swt kepada junjungan mulia Nabi Muhammad saw, untuk mengatur hubungan diantara manusia dengan ‘Pencipta’nya dengan dirinya sendiri dan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan yang menyangkut manusia dengan ‘Pencipta’nya adalah berkaitan dengan akidah dan ibadah, hubungan yang menyangkut permasalahan manusia dengan dirinya pula adalah berkaitan dengan urusan akhlak, makanan dan pakaian manakala hubungan yang berkaitan dengan manusia dengan manusia yang lain  adalah muamalah dan uqubat.

MODUL 1: Mengenal Diri dan Potensi Kehidupan (Thaqatul Hayawiyah )

Hakikat Kehidupan Manusia

  • Masalah manusia terbit daripada kehendak manusia untuk memenuhi ‘keperluan organik’ dan untuk memuaskan  ‘naluri-naluri’ yang ada.
  • Maka disinilah Islam datang sebagai rahmat kepada sekelian alam dan petunjuk untuk memberikan  cara penyelesaian  yang benar untuk memuaskan semua ‘naluri’ dan memenuhi  segala ‘keperluan organik’.
  • Maka Islam diturunkan bukan sebagai pengikat atau belengu kehidupan tetapi sebagai  penyelesaian  permasalahan manusia (mualajah li masyakil insan).
Advertisements